Białoruś w 4 dni

Opis miejsca oferty

BIAŁORUŚ (oferta dla grup)

BRZEŚĆ, MIR, NIEŚWIEŻ, NOWOGRÓDEK, ZAOSIE, BOHATYROWICZE, GRODNO

1. dzień: Wyjazd o godzinie 02:00, przejazd na granicę białoruską w Terespolu. Zwiedzanie twierdzy w Brześciu nad Bugiem oraz dworku rodzinnego Tadeusza Kościuszki pod Kosowem Poleskim. Przejazd do Baranowiczów na obiadokolację i nocleg.

2. dzień: Śniadanie, przejazd i zwiedzanie: Nieśwież – barokowy kościół Bożego Ciała z XVI w. z kryptami grobowymi rodziny książęcej Radziwiłłów, wybudowany na wzór kościoła Il Gesu w Rzymie, zespół zamkowo-pałacowy (obiekt na liście UNESCO) - dawne gniazdo rodowe Radziwiłłów, ratusz i hale targowe, dzwonnica, Brama Słucka, Dom Gdański; Mir - zamek późnogotycki Radziwiłłów (prawdopodobny pierwowzór soplicowskiego zamku Horeszków) - obiekt na liście  UNESCO, kościół św. Mikołaja, cerkiew unicka św. Trójcy, Zaosie - dworek w dawnym folwarku Mickiewiczów. Powrót do Baranowiczów na obiadokolację i nocleg.

3. dzień: Śniadanie, przejazd i zwiedzanie: Nowogródek - ruiny zamku księcia litewskiego Mendoga, dworek Mickiewiczów, cerkiew prawosławna p.w. śś. Borysa i Gleba, barokowy kościół farny p.w. Przemienienia Pańskiego, w którym Adam Mickiewicz był ochrzczony, krótki postój nad jeziorem Świteź, Lida - zamek księcia  litewskiego Giedymina, sobór św. Michała Archanioła (dawny kościół pijarski), Stare Wasiliszki – dom narodzin Czesława Niemena, kościół śś. Piotra i Pawła, Bohatyrowicze - odwiedzenie grobu Jana i Cecylii oraz mogiły powstańców styczniowych. Obiadokolacja i nocleg w Grodnie.

4. dzień: Śniadanie. Grodno: kościóły jezuitów, bernardynów i franciszkanów, cerkiew prawosławna p.w. śś. Borysa i Gleba, Stary i Nowy Zamek, dom Elizy Orzeszkowej oraz jej grób. Wyjazd do Polski. Powrót około godziny 24:00.

Cena zawiera: transport autokarem (toaleta, klimatyzacja, audio-wideo), 3 noclegi (hotel **, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami), wyżywienie (3 śniadania i 3 obiadokolacje), opieka pilota, ubezpieczenie obejmujące choroby przewlekłe KL (30000 EUR), NNW (15000 PLN) i bagaż (1000 PLN), podatek VAT.

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników lokalnych - ok. 50 EUR/os., koszt wizy białoruskiej grupowej z pośrednictwem: 30 EUR/os., napoi do obiadokolacji, świadczeń nie wymienionych w ofercie.

UWAGA!  Powyższy program jest wersją autorską.

Ostateczne koszty są ustalane indywidualnie z grupą po ustaleniu ostatecznej wersji programu.